Política de Privacitat

Política de privacitat

Objecte

 L’Assemblea Nacional Catalana (en endavant, ANC) ha assumit el compromís de protegir la privacitat i les dades personals. En aquest document informem de la manera en què protegim les vostres dades personals. Us recomanem llegir-lo abans d’accedir al contingut digital del web. Aquesta política de privacitat regula la pàgina https://diada.assemblea.cat.

L’ANC defensa fermament els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis nacionals i europees relatives a la privacitat.

En aquesta declaració de privacitat es descriu com l’ANC tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen els nostres llocs web, aixícom en el context de les nostres activitats internes.

Responsable del tractament

El responsable de tractament de les dades personals que es faciliten al lloc web és l’Assemblea Nacional Catalana, amb domicili social al carrer de la Marina, 315, 08025 Barcelona. Les dades de contacte són el número de telèfon 93 347 17 14 i el correu dades@assemblea.cat . El contacte del delegat de protecció de dades és dpo@assemblea.cat.

Dades que recopilem

La visita al lloc web no implica que l’usuari faciliti dades personals. Les dades personals que facilitin els usuaris poden ser tractades per l’ANC com a responsable del tractament i seran en tot moment conservades i tractades en territori europeu.

Quan es recullen dades personals a través de formularis, s’entén que les dades facilitades són correctes perquè és el mateix usuari qui voluntàriament introdueix les dades als formularis disponibles al web i qui respon de la seva veracitat.

Finalitat, durada i legitimació del tractament

Les dades que proporcioni l’usuari es poden tractar amb les finalitats següents:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari d’adhesió al manifest situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva adhesió al manifest que fa a través del formulari. Conservem aquestes dades durant el temps necessari per complir la petició i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.
  • La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari quan selecciona la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i del contingut del manifest abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Enviar butlletins i newletters sobre productes de l’Assemblea sota el consentiment de l’usuari, de qui recollim i tractem les dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Conservem aquestes dades mentre l’usuari no revoca el seu consentiment a tractar-les i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.
  • Donar d’alta com a usuari registrat a través del formulari de registre situat al web, que permet a l’usuari accedir a la seva àrea privada de serveis de l’ANC i ser informat de les nostres activitats, a més de rebre per qualsevol mitjà electrònic comunicacions comercials de les novetats dels nostres actes i serveis. Conservem aquestes dades mentre l’usuari no sol·licita la baixa del registre i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari quan es registra a través del formulari de registre i selecciona la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Atendre i gestionar la compra feta per l’usuari a través el formulari de compra situat a la botiga del web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder processar la comanda i pagament posterior dels productes i serveis que s’ofereixen al web. Conservem aquestes dades durant el temps que duri la relació contractual entre les parts i durant el temps establert per la llei per complir les obligacions fiscals.La base de legitimació del tractament és l’execució d’un contracte de compravenda en què l’interessat és part. Si l’usuari no facilita les dades personals, no es pot gestionar la compra i no es pot prestar el servei sol·licitat.
  • Millorar l‘experiència de navegació pel web. Conservem aquestes dades mentre l’usuari no revoca el consentiment a tractar-les eliminant les galetes i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació per millorar l’experiència de navegació pel web és el consentiment que atorga l’usuari quan accepta les galetes. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prèvia la seva retirada.
  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar informació sobre les nostres activitats i productes. Conservem aquestes dades mentre l’usuari no revoca el consentiment a tractar-les i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació per gestionar les xarxes socials i enviar les nostres activitats i novetats és el consentiment atorgat per fer-ho. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Gestionar els concursos i sortejos organitzats al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per gestionar-ne la participació en els sortejos o concursos organitzats l’Assemblea, així com la posterior comunicació als guanyadors. Conservem aquestes dades mentre es du a terme el concurs o sorteig, i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari emplenant el formulari de participació habilitat al web i seleccionant la casella d’acceptació de la política de privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Gestionar i dur a terme la inscripció de l’usuari per assistir a un esdeveniment o activitat organitzats per l’ANC a través de les dades recopilades al formulari habilitat a tal efecte al web. Conservem aquestes dades mentre duri l’activitat de l’esdeveniment i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari emplenant el formulari de participació habilitat al web i seleccionant la casella d’acceptació de la política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • Facilitar informació dels usuaris registrats al lloc web i fer les gestions necessàries per a la inscripció i l’assistència o seguiment de jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i/o educacional en què l’usuari estigui interessat i que s’ofereixi a través del web. Conservem aquestes dades mentre dura l’activitat de formació i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l’execució del contracte en què l’usuari és part, això és, per al manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual que s’estableix amb l’ANC.
  • Gestionar l’alta com a soci a través de les dades proporcionades a través del formulari de la secció del web “Fes-te’n soci/sòcia”. Les dades personals es tracten mentre l’usuari no comunica la voluntat de donar-se de baixa com a soci o manté la relació amb l’entitat. Posteriorment s’han de guardar bloquejades durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys, i després s’han d’eliminar-les amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització o la destrucció total de les dades.La base de legitimació del tractament de les dades personals és el consentiment mitjançant la formalització i enviament de la sol·licitud d’associat, que proporcionen les dades requerides als camps obligatoris, sense els quals no es pot gestionar la petició.

Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals

Les dades no es comuniquen ni se cedeixen a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o que sigui als prestadors vinculats al responsable que actuen com a encarregats del tractament. No es poden fer transferències internacionals; si en algun moment es poguessin dur a terme, es comunicaria a l’usuari a fi d’obtenir-ne el consentiment.

Actualització de dades

Per tal que puguem mantenir les dades personals actualitzades, és important que l’usuari ens informi de qualsevol modificació; en cas contrari, no responem de la seva veracitat. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i que tota la informació facilitada es correspon amb la situació real, està posada al dia i és exacta. Queda obligat, doncs, a comunicar qualsevol modificació que es produeixi.

Dades de tercers

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a l’ANC, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que n’ha informat prèviament els afectat i n’ha obtingut el consentiment per comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada

Tots els formularis contenen un asterisc (*) a les dades obligatòries. Si els usuaris no omplen aquests camps o no marquen la casella d’acceptació de la política de privacitat, la informació no es pot enviar.

Ús de les contrasenyes

Per accedir a l’àrea privada, l’usuari ha d’iniciar sessió i escriure l’adreça del correu electrònic i la contrasenya generada al formulari de registre, d’acord amb les regles de complexitat que s’estableixin en cada moment a la web. 

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador o contrasenya que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers ni a permetre que hi accedeixin persones alienes.

Així mateix, els usuaris estan obligats a notificar de manera immediata al responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat que es puguin cancel·lar immediatament.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si l’ANC tracta les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser lliurades. També tenen dret a revocar el consentiment atorgat. A més, pot exercir el dret a limitar el tractament de les dades, de manera que no seran suprimides però el seu tractament estarà subjecte a limitacions. Els exercicis de portabilitat i de tractaments per decisions individuals automatitzades no s’apliquen en aquest cas pel tipus i finalitats de tractament de les dades.

L’exercici dels drets indicats es pot sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant una còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant de l’ANC a les adreces facilitades en el punt 2 d’aquesta política. Si els usuaris consideren que els drets no s’han atès degudament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

Tractament de dades de menors d’edat

Les persones que faciliten les dades a través dels formularis d’aquesta web i n’accepten el tractament declaren que tenen més de 14 anys. Es prohibeix als menors d’aquesta edat accedir i usar el portal. El responsable ha de cancel·lar les dades personals que proporcioni un menor de 14anys. Així mateix, els pares o tutors poden dirigir-se a l’ANC per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’hagin registrat falsejant la identitat.

Xarxes socials

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram o altres xarxes socials és visibilitzar i difondre les activitats que du a terme l’organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals als servidors dels serveis respectius i es regeixen per una política de privacitat pròpia. Es recomana revisar i llegir les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-s’hi, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació amb el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions, com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de galetes

Una galeta és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les galetes permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes seleccionant l’opció corresponent al navegador. Es pot obtenir més informació llegint la Política de galetes.

Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

L’ANC aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

L’ANC aplica aquestes mesures de seguretat per garantir un nivell de seguretat adequat per mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades abans dels tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

Canvis en la política de privacitat

L’ANC es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat quan sigui necessari per adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per les bones pràctiques i procediments de la mateixa ANC i per requeriment de les autoritats de control.

No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris abans de modificar la política de privacitat es regiran per les normes previstes quan l’usuari va accedir al web, sense perjudici del que disposa el Reglament general de protecció de dades. Recomanem als usuaris llegir-lo abans de cada accés i navegació pel web.