Des de l’Assemblea Nacional Catalana ens volem sumar a una campanya iniciada per dos activistes com són en Marc Comes i Xavier Vila, que han estudiat i analitzat l’origen del nom de la Plaça i elaborat un document per exigir-ne el canvi de nom.
 
I és que en l’escenari de la confrontació Catalunya – Espanya, nació contra nació, la lluita pel símbols és molt important. I els noms i denominacions d’espais, places, carrers o jardins, no són innocus. En moltes ocasions són expressió precisa i concloent d’una decisió històrica de part o mediatitzada per el o els detentors més o menys circumstancials del poder. El nom d’Espanya imposat a places i carrers d’arreu de Catalunya és un recordatori, quasi invisibilitat a força de escoltar-lo i veure´l amb l’aparença de normalitat. Però avui, i des de fa més d’una dècada enrere, la normalitat del domini espanyol s’ha esquerdat. I ara ens pertoca anar ampliant aquesta esquerda fins a produir el trencament i la proclamació de la República Catalana.
 
Per això us convidem a adherir-vos a la proposta de canviar el nom de l’actual plaça d’Espanya pel de plaça de l’1 d’Octubre del 2017, per ser aquesta data subjecte fundacional de la nostra història present i futura com a ciutadanes i ciutadans de Catalunya i dels Països Catalans.